Sprache / langue / Lingua*
Pflichtfelder / Champs obligatoires / campi obbligatori